main Image
מחזיק בשמים תפילין
מחיר 19 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 39 ש"ח

מחזיק בשמים תפילין

מחזיק בשמים עשוי עץ בצורת תפילין, ניתן לצרוב הקדשה הכוללת את שם הילד ותאריך האירוע, וכל תוכן אחר ע"פ בחירתכם. (בכפוף למגבלת תווים ומקום)

מחיר 19 ש"ח
דמי טיפול ומשלוח 39 ש"ח
Top